ชื้อรถมือสองอายุเกิน 7 ปี ต้องต่อภาษีอีกหรือไม่ วิธีการและขั้นตอนการต่อภาษี

สิ่งที่ควรรู้ สำหรับการต่อภาษีรถยนต์ เมื่อชื้อรถที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี

ต่อภาษีรถยนต์ ถือเป็นสิ่งบังคับที่รถยนต์ทุกคันต้องทำ เพราะเป็นภาคบังคับ โดยต้องต่อภาษีรถยนต์ของตัวเอง ซึ่งหากเป็นในส่วนของรถยนต์ใหม่นั้นสามารถเลือกต่อภาษีรถยนต์แบบออนไลน์ได้ แต่หากใช้รถมาสักระยะแล้ว หรือชื้อรถมือสองมาใช้งานที่มีอายุที่มากกว่า 7 ปีขึ้นไป ต้องต่อภาษีอีกหรือไม่ และต้องต่อแบบไหน เราไปหาคำตอบกัน

การต่อภาษีรถยนต์ที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป

การต่อภาษีรถยนต์ที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป

ต้องมีขั้นตอนในการตรวจสภาพรถเพิ่มเติม โดยทางกรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการตรวจสอบสภาพรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ว่ารถยนต์นั้นจะต้องมีสภาพที่แข็งแรง มั่นคง และ ลักษณะ ขนาด รวมถึงเครื่องอุปกรณ์ของรถ ต้องถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกระทรวง เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่

รถที่มีอายุมากกว่า 7 ปี ต้องต่อภาษีรถยนต์ไหม

คำตอบคือต้องต่อภาษี ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ใหม่ หรือ รถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 7 ปี ก็ต้องต่อภาษีรถยนต์ ซึ่งสามารถเลือกต่อล่วงหน้าได้ เมื่อรู้ว่าใกล้หมดอายุแล้ว โดยการต่อภาษีรถยนต์พร้อมตรวจสภาพรถยนต์ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนถึงวันครบกำหนดสิ้นสุดอายุภาษีประจำปี

วิธีการต่อภาษีรถยนต์ ที่มีอายุมากกว่า 7 ปี

วิธีการต่อภาษีรถยนต์ ที่มีอายุมากกว่า 7 ปี

  • เตรียมสมุดจดรายการ จดทะเบียนรถ หรือ สำเนารายการจดทะเบียนรถ และหลักฐานการทำ พ.ร.บ. ที่ยังไม่หมดอายุ อย่างน้อย 3 เดือน
  • นำรถเข้าไปตรวจสภาพ เพื่อนำใบรับรองที่ได้จากสถานตรวจสภาพรถ ตรอ. ในการยืนยันว่ารถยนต์อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นอันตรายและใช้งานต่อไปได้ อัตราการตรวจสภาพรถยนต์หากเป็นรถเปล่ามีน้ำหนักไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม ค่าตรวจจะอยู่ที่ 150 บาท แต่หากน้ำหนักมากกว่านี้จะอยู่ที่ 250 บาท
  • หากเป็นรถที่มีการติดตั้งแก๊ส ไม่ว่าจะ LPG หรือ CNG ต้องมีใบรับรองการติดตั้งและตรวจสภาพแนบมาด้วย
  • เมื่อเตรียมเอกสารทั้งหมดแล้ว ก็นำไปยื่นต่อภาษีประจำปีที่กรมขนส่ง หรือ สถานที่เปิดรับบริการต่อภาษีประจำดีได้เช่นเดียวกันครับ
  • โดยการนับอายุงานของการใช้รถยนต์ ให้เริ่มนับอายุจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรก จนถึงวันครบกำหนดการเสียภาษีประจำปี และรถที่ทำการดัดแปลงจนมีสภาพที่ผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้ อย่างเช่น เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนลักษณะรถ ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง ตัวเลขเครื่องยนต์ เลขตัวรถยนต์ที่ขาดหายหรือชำรุด จนไม่สามารถตรวจสอบได้ อาจมีส่วนที่ต้องจ่ายค่าปรับหรือค่าดัดแปลงต่างๆ เพิ่มขึ้นด้วย

แต่อย่าชะล่าใจปล่อยให้หมดอายุก่อนแล้วค่อยต่อภาษีนะครับ เพราะว่าการยื่นต่อภาษีก็จะยุ่งยากขึ้นอีก อีกทั้งยังต้องเสียค่าปรับ 1% ของค่าภาษีรถยนต์ต่อเดือนนั้นเอง หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ต่อภาษีรถยนต์ เกิน 3 ปี กรมการขนส่งจะยึดทะเบียนและคู่มือ อีกทั้งยังถูกบันทึกระงับป้ายทะเบียนที่ใช้ และต้องทำการชำระค่าปรับและค่าภาษีทั้งหมดก่อน จึงจะสามารถทำการอย่างอื่นต่อได้นะครับ

 

เรียบเรียงโดย:168automotive