ราคา ตารางผ่อนดาวน์ hyundai IONIQ Electric 2020

การออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ IONIQ electric ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์อย่างชาญฉลาดและสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า การออกแบบชิ้นส่วนภายนอกที่โดดเด่นได้ถูกควบรวมไว้บนพื้นผิวตัวถังรถอย่างลงตัว IONIQ electric รวมการออกแบบที่ลู่ลม ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศเพียง Cd 0.24 กั...