ความรู้เรื่องสีพ่นรถยนต์ และปัญหาเกี่ยวกับสีรถ

สีพ่นรถยนต์สีรถ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของรถ ที่ทำให้รถแต่ละคันสวยงาม และสร้างเสน่ห์ของรถยนต์คันนั้นๆ เมื่อถึงครวมที่ต้องซ่อมสี ครั้นเมื่อรถของคุณเกิดอุบัติเหตุ จนทำให้เกิดสีรถถลอก จึงจำเป็นต้องทำการซ่อมสี การเลือกใช้สีพ่นรถยนต์ที่เหมาะสมก็มีความสำคัญด้วยเช่นกัน และในบทความนี้เรามาทำความรู้จักกับสีรถยนต์ให้มีความเข้าใจกันมากขึ้น

สีรถยนต์ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

สีรถยนต์ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

 • สี 1K คือสีระบบ 1 องค์ประกอบ (1 Komponent) คือประกอบด้วยส่วนของตัวสีเพียงอย่างเดียว เมื่อนำมาใช้งานจะผสมกับตัวทำละลาย เช่น ทินเนอร์  สี 1K จะมีทั้งแบบแห้งเร็ว (เคยนิยมใช้กันในอู่ซ่อมสี เมื่อก่อน) และแห้งช้า โดยสี 1K แบบแห้งช้าจะเป้นสีที่ใช้ในโรงงานผลิตรถยนต์เท่านั้น (O.E.M.)
 • สี 2K คือสีระบบ 2 องค์ประกอบ (2 Komponent) คือประกอบด้วยส่วนของตัวสี ซึ่งคือองค์ประกอบที่ 1 และตัวเร่งปฏิกิริยา (Hardener หรือ Activator) ซึ่งคือองค์ประกอบที่ 2 โดยก่อนใช้งานต้องนำทั้ง 2 องค์ประกอบมาผสมกันตามอัตราส่วน เพื่อให้เกิดการทำปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งจะทำให้สีเกิดการแห้งตัว (Chemical Drying)   สี 2K ที่ใช้ในงานพ่นสีรถยนต์ มี 2 ชนิด คือ  สี 2K แบบ อีพ๊อคซี  และสี 2K แบบโพลียูริเทน

สี 2K  ซึ่งเป็นสีที่มีคุณภาพดีที่สุด ที่นิยมนำมาใช้ในงานซ่อมสี  สี 2K ซึ่งได้พัฒนามาจากสี 1K  ที่คุณภาพด้อยกว่า  มาเป็นสี  2K solvent ดังนั้นเรามาดูคุณสมบัติพิเศษของสี 2K

 • Durability ความทนทาน รถยนต์ที่ซ่อมสีโดยใช้ระบบสี 2K จะคงสภาพเดิมและมีระยะเวลาคงสภาพเดิมได้ไม่ต่ำกว่า5 ปี
 • Weather resistance ความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ
 • Chemical resistance สามารถทนทานต่อสารเคมีต่างๆได้ดี เช่น ทินเนอร์
 • Color retention สามารถคงสภาพสีเดิม ไม่ซีดจางจากเดิมง่าย
 • Gloss มีความเงางามสูง
 • ให้คุณสมบัติเหมือนสีรถที่ออกจากโรงงานประกอบรถยนต์ O.E.M

สาเหตุ ที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบงานสีรถยนต์ สีย่น สีแตกลายงา ต่างๆ

สาเหตุ ที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบงานสีรถยนต์ สีย่น สีแตกลายงา ต่างๆ

 1. เกิดจากช่างพ่นสีทิ้งช่วงระยะเวลาระหว่างพ่นน้อยเกินไป เนื่องจากพ่นสีหนาเกินไป
 2. เกิดจากการโป๊วพลาสติค ที่มีความชื้นมากเกินไป เมื่อพ่นสีทับจึง เกิดการระเหยตัวของความชื้นด้านใต้ ดันสีจนย่นหรือพองตัว
 3. เกิด จากสีที่ใช้พ่นต่างชนิดกันกับ สีเดิมที่ใช้พ่นมา
 4. เกิด จากทินเนอร์ หรือ แล็คเกอร์ หรือสารเคมีอื่นที่ใช้ เสื่อมคุณภาพ
 5. อาการ แตกลายงา เกิดจากสีโป๊วเก็บรอย ที่ช่างเรียกกันว่า สีโป๊วแดง หนามากเกินไปเมื่อใช้ไปนานๆ จะเกิดอาการแตกร้าว ทางแก้ไขก็คือ ลอกทิ้งสถานเดียว

เรียบเรียงโดย : 168Automotive.