9 เคล็ดลับการดูแลรถยนต์ ให้ดูใหม่เสมอ

คนส่วนใหญ่มักจะซื้อรถด้วยเหตุผลด้านราคา ประโยชน์ และอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องยนต์ มีเพียงไม่กี่คนที่คิดเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องยนต์หลังจากเป็นเจ้าของรถแม้ว่าจะเป็นสิ่งจำเป็นที่เจ้าของรถควรรู้และคำนึงถึงเป็นอย่างมาก วันนี้มีแนวทางสำหรับเจ้าของรถเพื่อยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ของคุณ และการบำ...