BMW เลิกผลิต BMW Series 3 Gran Turismo ในปี 2020

BMW ยุติการผลิตรถยนต์ BMW 3 Series Gran Turismo อย่างเป็นทางการในปีนี้ และจะวางจำหน่ายในสต็อกที่เหลืออยู่เท่านั้นซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Mr. Harold Krüger ผู้จัดการแบรนด์เมื่อปีที่แล้วว่ารถจะไม่ได้มีรูปลักษณ์ใหม่ในอนาคต BMW Series 3 Gran Turismo 2020 เหตุผลหลักเกิดจากการออกแบบของรถที่อยู่กึ่งกลางระ...