ดอกยาง มีความสำคัญอย่างไร เช็คยางรถยนต์ก่อนเข้าหน้าฝน

ยางรถยนต์ เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการขับขี่ เพราะมันเป็นเพียงสิ่งเดียวที่สัมผัสกับพื้นผิวถนนตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝนย่างนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องระมัดระวังและคอยตรวจเช็ค “ดอกยาง” เป็นพิเศษ ก่อนที่คุณจะออกเดินทาง หรือใช้รถ ดอกยางมีความสำคัญย่างไร ยางรถยนต์ทุกเส้นที่ใช้งานของรถยนต...