ข้อดี ของการทำ ประกันชั้น1 สำหรับรถยนต์

สำหรับผู้ที่ขับรถยนต์ในปัจจุบันหลายคนเข้าใจ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ประกันภัยรถยนต์ มากพอสมควร แต่ก็ยังมีผู้ที่ไม่ค่อยจะเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัย เกี่ยวกับ ประกันรถยนต์แบบต่างๆ ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักประกันภัยที่มีคนนิยมใช้กันมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ และนั่นก็คือ ประกันชั้น1 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล

ข้อดีของการทำประกันชั้น1 สำหรับรถยนต์

ข้อดีของการทำประกันชั้น1 สำหรับรถยนต์

นั่นก็คือการให้บริการ ในการดูแลรักษารถของเรา เกี่ยวกับอุบัติเหตุและการโจรกรรม หรือทางด้านภัยธรรมชาติ ต่างๆ ก็มีรองรับการให้บริการเหล่านี้และมีการซ่อมบำรุงหรือดูแลค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของยานพาหนะและผู้ที่เป็นผู้เสียหายหรือบาดเจ็บ

ข้อดีของ ประกันชั้น1 สำหรับรถยนต์นั้นก็จะคุ้มครองและดูแล ทั้งทรัพย์สินและชีวิตของผู้ดยสาร อยู่ในรถยานพาหนะคันดังกล่าว และนอกเหนือจากนั้นยังรวมไปถึง ค่าบริการยานพาหนะหรือรถลากจูงที่นำไปซ่อมในสถานที่ ผู้ให้บริการซ่อมบำรุงระบุเอาไว้

อัตราวงเงินในความคุ้มครอง

อัตราวงเงินในความคุ้มครอง

  • วงเงินในการดูแลรักษาพยาบาลในชีวิต และร่างกายของเรา เมื่อได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการขับขี่ ยานพาหนะ เป็นจำนวนเงินสูงสุดถึงคนละ 2 ล้านบาท สำหรับการดูแลเนื่องจากอาการบาดเจ็บ
  • วงเงินประกันดูแลสำหรับผู้บาดเจ็บภายนอก ที่ได้รับการรักษาพยาบาล เป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
  • วงเงินในการดูแลรักษายานพาหนะที่ครอบคลุม ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายต่างๆ เป็นจำนวนเงินที่มากถึง 5 ล้านบาท
  • ยังรวมไปถึงการถูกโจรกรรมรถยนต์และยานพาหนะ การเฉี่ยวชนพร้อม ทั้งการเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ก็จะได้รับการดูแลจากกรม ประกันภัยชั้น1 อีกด้วย

อัตราวงเงินในความคุ้มครอง เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ประกันภัยชั้น1 นั้นเป็นประกันภัยที่นิยมมากสำหรับในประเทศไทย อาจจะเป็นเพราะว่าเนื่องจากความปลอดภัยในการดูแลทรัพย์สิน และชีวิตของผู้ขับขี่ยานพาหนะเหล่านี้ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเลือกใช้บริการ และยังมีการคุ้มครองผู้ประสบภัย หรือประสบเหตุต่างๆ ได้ครอบคลุมและหลากหลายมากกว่าจึงทำให้ส่วนใหญ่คนไทย จึงนิยมและเลือกใช้บริการประกันชั้น1 ของรถยนต์อย่างแพร่หลาย

 

เรียบเรียงโดย/168Automotive.