มาตรการช่วยเหลือ ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์

มาตรการช่วยเหลือ ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย และทั่วโลก มีหลายคนที่กังวลเรื่องการชำระหนี้ต่างๆ รวมทั้งค่างวดรถของคุณ และไม่รู้จะทำอย่างไร 168Automotive จึงได้ รวมมาตรการช่วยเหลือหนี้รถยนต์ ของธนาคาร และสินเชื่อต่าง ๆ โดยที่คุณสามารถติดต่อธนาคารโดยตรง ตามรายละเอียดด้านล่าง ข้อมูลทั้งหมดเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารไทยพาณิชย์

มาตรการช่วยเหลือ ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารไทยพาณิชย์

 • พักชำระยอดสูงสุด 6 เดือน
 • ลูกค้าชั้นดี และไม่เคยค้างชำระ จะได้พักค่างวดเป็นเวลา 6 เดือน
 • กรณีอื่นอาจต้องพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>SCB

ธนาคารทิสโก้

มาตรการช่วยเหลือ ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารทิสโก้

 • ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน
 • ลดภาระการผ่อนชำระ
 • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้
 • ลดค่าธรรมเนียม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>TISCO

ธนาคารกสิกรไทย

มาตรการช่วยเหลือ ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารกสิกรไทย

 • สามารถพักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี
 • ลูกค้าสามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>kasikorn

ธนาคารธนชาติ

มาตรการช่วยเหลือ ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารธนชาติ

 • ประเภทสินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และสินเชื่อรถแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (Skip Payment) และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด*
 • ประเภทสินเชื่อเล่มแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 วัน
 • ต้องชำระค่าสินเชื่อรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 3 งวด
 • ลูกค้าสามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>thanachart

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

มาตรการช่วยเหลือ ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • พักชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>krungsri

ธนาคารเกียรตินาคิน

มาตรการช่วยเหลือ ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน

 • พักชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ในกรณีที่เป็นลูกค้าชั้นดีและไม่เคยค้างชำระ อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>kiatnakin

ธนาคาร CIMB THAI AUTO

มาตรการช่วยเหลือ ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ธนาคาร CIMB THAI AUTO

 • สามารถพักชำระค่างวด 3 เดือน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>CIMB

ธนาคาร ICBC

มาตรการช่วยเหลือ ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ธนาคาร ICBC

 • ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 250,000 บาททุกราย บริษัทจะเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือน
 • ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่วงเงินสินเชื่อเกิน 250,000 บาท
 • บริษัทจะพักชำระหนี้เป็นเวลา 3 – 6 เดือน หรือ
 • ปรับลดภาระค่างวดต่อเดือน และขยายระยะเวลาชำระค่างวด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>ICBC

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง

มาตรการช่วยเหลือ ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง

 • สามารถพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 90 วัน
 • สำหรับลูกค้าประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มาตรฐาน, สินเชื่อสบายดี และสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ที่ค้างชำระไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง (กรณีลูกค้าที่ค้างชำระเกิน 60 วัน จะต้องชำระค่างวดให้เหลือยอดคงค้างไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 งวด)
 • การดำเนินการพักชำระหนี้นี้ ไม่มีผลต่อข้อมูลเครดิตของท่าน (เครดิตบูโร)
 • บริษัทฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการพักชำระหนี้
 • การพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>Toyota

บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

มาตรการช่วยเหลือ ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

 • สามารถพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 90 วัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>Honda

บริษัท ตรีเพชรอีซุซุลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

มาตรการช่วยเหลือ ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ บริษัท ตรีเพชรอีซุซุลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

 • เลื่อนระยะเวลาพักการชำระค่างวดออกไปสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>Isuzu

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

มาตรการช่วยเหลือ ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

 • พักชำระหนี้ให้กับลูกค้าสูงสุด 3 เดือน
 • สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>Nissan

เรียบเรียงโดย : 168Automotive.