ขนส่ง กทม. และ 5 จังหวัด งดทำใบขับขี่ใหม่ และ การชำระภาษี ห้างฯ ชั่วคราว

กรมการขนส่งทางบก ตามนโยบายของรัฐบาลเรื่อง “อยู่บ้านหยุดติดเชื้อเพื่อประเทศชาติ” โดยประกาศมาตรการระงับการฝึกอบรมและทดสอบในกรณีขอใบขับขี่ใหม่หรือใบขับขี่ใหม่ทุกชนิดที่สำนักงาน คมนาคมและโรงเรียนสอนขับรถยนต์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อลดการระบาดของ COVID-19 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 12 เมษายน 2563กรมการขนส่งทางบกตามนโยบายของรัฐบาลเรื่อง "อยู่บ้านหยุดติดเชื้อเพื่อประเทศชาติ"

รายละเอียดการงดอบรมและทดสอบใบอนุญาตขับรถใหม่ทุกประเภท (ใบขับขี่)

งดการอบรมและทดสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ รายใหม่ทุกชนิด ทั้งที่สำนักงานขนส่ง และที่โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล 5 จังหวัด ประกอบด้วย

  • สมุทรปราการ
  • สมุทรสาคร
  • นครปฐม
  • นนทบุรี
  • ปทุมธานี

สำหรับการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิดสำหรับการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิด

ให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com รองรับทั้งสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ หลังการอบรมแล้วสามารถนำผลการอบรมติดต่อสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและออกใบอนุญาตขับรถได้ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ผ่านการอบรม

ทั้งนี้ การอบรมผ่านระบบ e-Learning เฉพาะผู้ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี หรือผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน โดยประกอบด้วย

  • การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถยนต์, รถยนต์สามล้อ, รถจักรยานยนต์) จำนวน 1 ชั่วโมง
  • การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง จำนวน 2 ชั่วโมง
  • การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (รถยนต์สาธารณะ หรือแท็กซี่, รถยนต์สามล้อสาธารณะ, รถจักรยานยนต์สาธารณะ) จำนวน 3 ชั่วโมง
  • สำหรับการเข้ารับชมวิดีโออบรม หากรับชมวิดีโอไม่จบ ปิดหน้าเว็บไซต์ก่อน หรือไม่ได้กรอกข้อมูลยืนยัน จะต้องเริ่มรับชมวิดีโอใหม่ตั้งแต่แรก

ขั้นตอนการเข้าอบรม ผ่านระบบ e-Learningขั้นตอนการเข้าอบรม ผ่านระบบ e-Learning

นอกจากนี้ยังได้มีประกาศงดให้บริการการ ต่อภาษีรถยนต์ หรือต่อทะเบียนรถทุกประเภท ณ จุดให้บริการ ต่อภาษีรถเสาร์-อาทิตย์ ที่ศูนย์การค้าด้วย เพื่อเป็นการระงับการแพร่เชื้อ COVID-19

ทั้งนี้ ยังคงให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีช่องทางอื่น ๆ ตามปกติ อาทิ บริการรับชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ หรือ ต่อภาษีรถออนไลน์ ที่ https://eservice.dlt.go.th แอปพลิเคชัน Truemoney Wallet, mPAY เคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ที่ทำการไปรษณีย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) รวมถึงการให้บริการ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง

ส่วนการให้บริการประชาชนด้านอื่น ๆ นั้นยังคงให้บริการตามปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยสำนักงานขนส่งทุกแห่ง ตั้งจุดคัดกรองภายนอกอาคาร เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนทุกคนที่เข้ามารับบริการ หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้าไปในอาคาร หรือพบผู้มีอาการต้องสงสัย ประสานแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่หรือแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยต่อไปกรมการขนส่งทางบก ประกาศงดสอบใบขับขี่ชั่วคราว เลี่ยงต่อการติดเชื่อ COVID-19

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์/กรมการขนส่งทางบก

เรียบเรียงโดย : 168Automotive.