มาตรการช่วยเหลือ การพักชำระหนี้รถยนต์ ค่าผ่อนรถยนต์ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (ไวรัสโคโรนา)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือไวรัสโคโรนาในประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงที่รุนแรงมากขึ้น เมื่อดูรายงานจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ พยายามออกมาตรการเพื่อหยุดการแพร่กระจาย ตั้งแต่คำแนะนำขอความร่วมมือจนกว่าจะมีการประกาศหยุดกิจกรรมและให้บริการห้างสรรพสินค้าปิดทำการ

แน่นอนว่ามาตรการหลายอย่างมีผลต่อชีวิตประจำวัน และยิ่งไปกว่านั้นมันส่งผลกระทบต่อรายได้ และการดำรงชีวิตของคนจำนวนมากในขณะที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีแนวทางในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงผู้ขับขี่ที่ยังมีภาระผูกพันในการชำระหนี้เช่าซื้อรถยนต์ หรือเรียกง่ายๆ ว่าการจ่ายเงินรถยนต์ยังคงได้รับเงินจะได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารและสถาบันการเงินหรือการเงินที่ออกมาตรการ เพื่อช่วยเหลือในรูปแบบของการเลื่อนการชำระหนี้หรือเพื่อยกเว้นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 เช่นกัน

รวมแหล่งการพักชำระหนี้รถยนต์ ค่าผ่อนรถ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ธนาคารเกียรตินาคินธนาคารเกียรตินาคิน มาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ ค่าผ่อนรถ

 • บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าสินเชื่อรายย่อย พิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี ครอบคลุมตั้งแต่การพักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน การให้ส่วนลดดอกเบี้ยและการขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KKP Contact Center 02-165-5555

ธนาคารธนชาติธนาคารธนชาติ มาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ ค่าผ่อนรถ

 • สินเชื่อรถยนต์ธนชาต DRIVE ลูกค้าปัจจุบันประเภทสินเชื่อรถยนต์ใหม่, รถใช้แล้ว, รถแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้สูงสุด 6 เดือน ลูกค้าใหม่ประเภทสินเชื่อรถแลกเงิน หรือรถแลกเงิน Top up เลื่อนผ่อนงวดแรก 60 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Center 1770

ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกสิกรไทย มาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ ค่าผ่อนรถ

 • ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 60% ระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน และขยายระยะเวลาการผ่อนสูงสุด 7 เดือน แต่รวมแล้วไม่เกิน 7 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-888-8888

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงศรีอยุธยา มาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ ค่าผ่อนรถ

 • กรุงศรี ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
  • พักชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
  • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Krungsri Auto Call Center 02-740-7400

ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์ มาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ ค่าผ่อนรถ

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ COVID-19 ให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม
 • ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน

สอบถามข้อมูลได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777 และสามารถยื่นคำขอได้ที่สาขาของธนาคารฯทั่วประเทศ

ธนาคารทิสโก้ธนาคารทิสโก้ มาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ ค่าผ่อนรถ

 • มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สำหรับลูกหนี้รายย่อย
 • ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน
 • ลดภาระการผ่อนชำระ
 • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้
 • ลดค่าธรรมเนียม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-080-6000 หรือ 02-633-6000 กด 1

โตโยต้า ลีสซิ่งโตโยต้า ลีสซิ่ง มาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ ค่าผ่อนรถ

 • โครงการช่วยเหลือลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัส COVID-19
 • สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว/โรงแรม/ขนส่ง และอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ฝ่ายบริการข้อมูลลูกค้า 02-660-5555 หรือทางเว็บไซต์ www.tlt.co.th/contact

ราชธานีลิสซิ่งราชธานีลิสซิ่ง มาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ ค่าผ่อนรถ

 • ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถเข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-431-9000

อีซูซุ- Tri Petch Isuzu Leasingอีซูซุ- Tri Petch Isuzu Leasing มาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ ค่าผ่อนรถ

 • พิจารณาช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต covid-19 ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อต้องการแจ้งความประสงค์สามารถติดต่อได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1366  เพื่อยืนยันข้อมูลส่วนตัว

NissanNissan มาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ ค่าผ่อนรถ

 • หากลูกค้าทำการเช่าซื้อรถยนต์ Nissan กับบริษัท นิสสัน ลิสซิ่ง ให้ทำการติดต่อไปที่ 02- 207- 4000 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 8:30 น. ถึง 17:30 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ ที่ต้องการใช้สิทธิพิเศษที่ได้รับผลกระทบในช่วงระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กรุณาติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินของฝ่ายต่างๆ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียดอีกครั้ง

แหล่งข้อมูล : เฟซบุ๊ก Hondaleasing,bot.or.th, ratchthani.com, thanachartbank.co.th,เฟซบุ๊ก ToyotaLeasingThailand, krungsri.com, kasikornbank.com, kiatnakin.co.th, scb.co.th, tisco.co.th

เรียบเรียงโดย : 168Automotive.