เติมน้ำมันตอนเช้ามืด จะได้น้ำมันปริมาณที่เยอะแล้วดีจริงเหรอ

ไม่เคยมีการออกมายืนยันเรื่องนี้ผ่านทางข้อมูลวิทยาศาสตร์เลยแม้แต่น้อยว่าการที้รานั้นเติมน้ำมันในช่วงตอนเช้า

จะได้ปริมาณที่มากกว่าช่วงอื่น กับความคิดที่ว่าตอนสาย หรือตอนบ่ายนั้นที่มีอุณหภูมิที่สูงกว่าในช่วงเช้า ส่วนตอนเช้าเป็นซึ่งเป็นเวลาที่อากาศเย็นมาตลอดทั้งคืน น้ำมันจึงไม่ขยับตัว เมื่อเติมน้ำมันจึงได้หน่วยมากกว่าช่วงสายๆที่อาการเริ่มร้อนตามหลักความเป็นจริงแล้วอุณภูมิภายในตัวถังอากาศนั้นไม่สามารถที่จะส่งผลทำให้น้ำมันนั้นแตกตัวได้เลยแม้แต่น้อย เพราะถังนั้นมันที่ใช้เก็บเชื้อเพลิงนั้นถูกฝั่งอญุ่ลึกถึง 1-1.5 เมตรตามมาตรฐานที่กำหนด จึงทำให้ถังน้ำมันถูกเก็บอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ตลอกเวลา

น้ำมัน

ถ้าให้พูดถึงเรื่องสภาพอากาศของเมืองไทยแล้วก็ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงมาก สภาพอากาศในช่วงเช้าและเย็นก็มีอากาศที่ใกล้เคียงกันมากไม่มีผลกระทบต่อการเติมน้ำมันแน่นอนเพราะไม่ว่าเรานั้นจะเติมช่วยใดก็ตาม เรื่องของปริมาณน้ำมันก็จะขึ้นอยู่กับราคาตลาดตอนนั้น ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นแม้แต่น้อยเพราะฉะนั่นล้มเลิกความคิดเรื่องของน้ำมันในช่วงเช้าไปได้เลยเพราะว่าสัดส่วนของน้ำในการเติมไม่ได้อยู่กับสภาพอากาศแต่ขึ้นอยู่กับราคาของน้ำมันที่อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ระวัน ในช่วงที่ราคาน้ำมันลดถึงจะลงไม่กี่สตางค์แต่หากเติมในปริมาณที่เยอะก็สามารถทำให้หลายคนนั้นมีความคิดที่ว่าเติมน้ำมันในช่วงเช้านั้นได้น้ำมันมากกว่าปกติก็เป็นไปได้

เรียบเรียงโดย 168automotive.