Tesla สร้างเครื่องช่วยหายใจ จากชิ้นส่วนรถยนต์ มีวีดีโอ

Tesla ได้นำเสนอตัวอย่างวิดีโอของเครื่องช่วยหายใจ เพื่อช่วยในการแก้ไขวิกฤต COVID-19 โดยนักวิศวกรได้ปรับปรุงเครื่องมือ และชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตรถยนต์เพื่อผลิตเครื่องช่วยหายใจวิศวกรของเทสลา ได้พัฒนาเครื่องช่วยหายใจตามชิ้นส่วนที่ใช้ทำรถยนต์ มาเป็นชิ้นส่วนที่สามารถใช้งานได้เพราะมันมีอยู่ในสต็อกแล้ว โดย...