1. หน้าแรก
  2. ยางรถยนต์

ยางรถยนต์

ดอกยาง มีความสำคัญอย่างไร เช็คยางรถยนต์ก่อนเข้าหน้าฝน

ยางรถยนต์ เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการขับขี่ เพราะมันเป็นเพียงสิ่งเดียวที่สัมผัสกับพื้นผิวถนนตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝนย่างนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องระมัดระวังและคอยตรวจเช็ค “ดอกยาง” เป็นพิเศษ ก่อนที่คุณจะออกเดินทาง หรือใช้รถ ดอกยางมีความสำคัญย่างไร ยางรถยนต์ทุกเส้นที่ใช้งานของรถยนต...

การตรวจเช็คยาง และลมยางรถยนต์ของคุณ ก่อนที่จะใช้งาน

รถนยต์ คือยานพาหนะที่เราจำเป็นต้องใช้ในการเดินทางทุกวัน ไม่ว่าจะเดินทางใกล้ไกลคุณก็ต้ทองใช้รถ เพราฉะนั้นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าส่วนอื่นๆ คือ ยางรถยนต์ การดูแลและการตรวจเช็คลมยางและดอกยางของรถก็อว่าสำคัญอย่างมากเพราถ้าคุณไม่ตรวจยางรถแต่คุณต้องเดินทางไกล อุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้ ในวันนี้เราเลยมี การ...