MG ให้บริการฆ่าเชื้อภายในรถยนต์ ทั้งลูกค้าเอ็มจี และรถยนต์ยี่ห้ออื่น

เนื่องด้วยสถานการณ์ของการแพร่เชื้อของไวรัส COVID-19 ซึ่งกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น ทางบริษัท เอ็มจีเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกัน และลดการแพร่กระจายของไวรัสสำหรับลูกค้า MG และผู้ใช้รถยนต์ทั่วไปโดยให้บริการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ ฟรีสำหรับผู้ใช้รถยนต์ MG และมอบส่วนลด 50% ให้กับรถย...