จดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แตกต่างจากรถยนต์ทั่วไปอย่างไร

ค่าจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า ค่าลงทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า จะแตกต่างจากรถยนต์ทั่วไปอย่างไร การจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประมาณเท่าไหร่ ในบทความนี้เรามาหาคำตอบไปด้วยกัน

ค่าจดทะเบียน รถยนต์ไฟฟ้า

จำนวนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด รถยนต์ไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) และแนวโน้มของรถยนต์ไฟฟ้าจะยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงเกิดคำถามหลักเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ว่าการจดทะเบียนรถไฟฟ้า เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ เหมือนกับรถยนต์ทั่วหรือแตกต่างกันอย่างไร

ค่าจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าจะต่างจากรถยนต์ทั่วไป

ค่าจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าจะต่างจากรถยนต์ทั่วไปในการดำเนินการจดทะเบียนกรณีรถเก๋ง กระบะ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ไฟฟ้า ต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียม และภาษีประจำปีในอัตรา ดังนี้

  • ค่าธรรมเนียม ได้แก่ คำขอ 5 บาท ค่าแผ่นป้ายทะเบียน แผ่นละ 100 บาท  2 แผ่นรวม 200 บาท ค่าใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท ค่าตรวจสภาพ 50 บาท รวมทั้งหมด 355 บาท
  • อัตราชำระภาษี ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าแตกต่างจากรถยนต์ รถยนต์ทั่วไปจะถูกจัดเก็บตามความจุกระบอกสูบรวมของเครื่องยนต์ของรถยนต์แต่ละคัน แต่รถยนต์ไฟฟ้าจะถูกคิดภาษีตามน้ำหนักรถและลดลงครึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนด

ปัจจุบันต้องมีการติดสติ๊กเกอร์แสดงท้ายรถยนต์หรือไม่อย่างไรเพราะอะไรปัจจุบันต้องมีการติดสติ๊กเกอร์แสดงท้ายรถยนต์หรือไม่อย่างไรเพราะอะไรให้รถยนต์ไฟฟ้าติดเครื่องหมายตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด (พื้นเครื่องหมายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีน้ำเงินเข้ม ปรากฏข้อความ “รถขนาดเล็ก S” สีขาวสะท้อนแสง) เพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นรถขนาดเล็กที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

ข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
เรียบเรียงโดย : 168Automotive.