KIA วางแผนเตรียมผลิตกระบะจำหน่ายในออสเตรเลีย

เกีย มอเตอร์ (KIA) ประเทศออสเตรเลีย เตรียมวางแผนการตลาด ลงมาเล่นตลาดรถกระบะ

โดยเป้าหมายของเกีย คือศึกษาจากความสำเร็จของฟอร์ดเรนเจอร์ และโตโยต้าไฮลัก ในออสเตรเลีย เพื่อที่จำการผลิตรถกระบะทั้งแบบ Single Cab และ Double Cab

Damien Meredith CEO KIA ของออสเตรเลีย กล่าวว่า ถ้าหากว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งเรื่องของคุณภาพ กับราคี่เหมาะสมกัน การประกันคุณภาพเกีย มั่นใจว่าจะมีส่วนแบ่งในตลาดรถกระบะถึง 10% และรถกระบะของ KIA น่าจะได้เปิดตัวช่วงปี 2022 – 2023

กระบะ KIA

KiA รถกระบะ

ต้องรอติดตามกันต่อไปว่า รถกระบะใหม่ของ KIA ที่ทั้งหน้าตา คุณภาพ ที่ต้องบอกว่าตลาดรถกระบะไม่ใช่ทุกค่ายจะทำกันได้ง่ายๆ เพราะลูกค้ากลุ่มของรถกระบะไม่เหมือนกับลูกค้ากลุ่มรถแบบอื่นๆ เพราะลุกค้าต้องการที่จะใช้งานอย่างคุ้มค่า และสวยงามทันสมัย รวมไปถึงความเชื่อมั่นของลุกค้าว่าของดีจริงๆ ไม่เกิดปัญหาจุกจิก คุ้มค่าที่จะชื้อมาใช้งาน

เรียบเรียงโดย 168automotive.