เช็คราคารถยนต์ค่าย Honda ฮอนด้าทุกรุ่น (ราคารถใหม่ 2019)

ภาพรวมหัวข้อเนื้อหา

ราคารถยนต์ค่าย Honda ฮอนด้าทุกรุ่น (อัพเดท 2019)

รุ่นรถยนต์ /เครื่องยนต์/ ระบบถ่ายทอดกำลัง/ ราคา(บาท)

Honda Accord 2019

Honda Accord 2019

 • 2.0 I-VTEC E                L4/ 1997/ 156/ A5/ FWD/ 1,240,000
 • 2.0 I-VTEC E                L4 /2,354 /180/ A5/ FWD/ 1,376,000
 • 2.0 I-VTEC EL               L4 /2,354 /180 /A5 /FWD /1,507,000
 • 2.0 I-VTEC EL Navi         L4/ 2,354/ 180/ A5/ FWD/ 1,647,000
 • 3.0 V6 VTEC                V6/ 3,471 275 /A5 /FWD /2,880,000.00

Honda CITY 2019

Honda CITY 2019

 • 1.5 I-VTEC S               L4/ 1,496/ 120/ A5/ FWD/ 564,000
 • 1.5 I-VTEC S               L4 /1,496 /120 /M5/ FWD /524,000
 • 1.5 I-VTEC SVSRS         L4 1,496 /120 /A5/ FWD/ 694,000
 • 1.5 I-VTEC V               L4 /1,496 /120 /A5 /619,000
 • 1.5 I-VTEC V AS           L4 /1,496/ 120/ A5/ FWD /644,000

Honda CIVIC 2019

Honda CIVIC 2019

 • 1.8 I-VTECE                     L4 1,799/ 140/ A5/ FWD/ 909,000
 • 1.8 I-VTEC /E NAVI            L4 1,799 /140 /A5 /FWD/ 964,000
 • 1.8 I-VTEC S                    L4/ 1,799/ 140/ A5/ FWD/ 789,000
 • 1.8 I-VTEC S                    L4 /1,799 /140 /A5/ FWD /749,000
 • 1.8 I-VTEC S AS                L4/ 1,799 /140/ A5/ FWD/ 831,000
 • 2.0 I-VTEC EL                  L4 /1,998 /155 /A5 /FWD /1,046,000
 • 2.0 I-VTEC EL NAVI           L4/ 1,998/ 155/ A5/ FWD/ 1,101,000

Honda CR-V 2019

Honda CR-V 2019

 • 2.0 I-VTEC E            L4 /1,997/ 150 /A5 /4WD /1,205,000
 • 2.0 I-VTEC S            L4/ 1,997 /150/ A5 /FWD /1,111,000
 • 2.4 I-VTEC EL           L4 /2,354 170 /A5 /4WD /1,379,000

Honda JAZZ 2019

Honda JAZZ 2019

 • 1.5 I-VTEC S               L4/ 1,496/ 120/ A5/ FWD/ 597,000
 • 1.5 I-VTEC S               L4 /1,496 /120/ M5 /FWD /560,000.00
 • 1.5 I-VTEC SV SRS        L4 /1,496/ 120 A5/ FWD/ 705,000
 • 1.5 I-VTEC V               L4 /1,496 /120 /A5 /FWD /630,000
 • 1.5 I-VTEC V AS           L4/ 1,496/ 120/ A5/ FWD /650,000

เขียนโดย: 168automotive