วันที่ 1 มกราคม 2563 สรรพสามิต เตรียมเก็บภาษี “Bigbike” เพิ่ม

กรมสรรพสามิต เตรียมปรับภาษีรถจักรยานยนต์ใหม่ ซึ่งจะใช้วิธีการคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ทำให้ตลาดรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ หรือมอเตอร์ไซค์ใหญ่ (Bigbike) มีผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากเครื่องยนต์ขนาดใหญ่มีผลตั้งแต่ต้นปี 2563กรมสรรพสามิต เตรียมปรับภาษีรถจักรยานยนต์ใหม่นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี รองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า จากคณะรัฐมนตรีได้รับทราบหน้าที่ภาษีสรรพสามิตใหม่ สำหรับรถจักรยานยนต์จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือคาร์บอนไดออกไซด์ “CO2” สรรพสามิตจ่อเก็บภาษีมลพิษ “มอเตอร์ไซค์” เพิ่มคันละ 150 – 250 บาท แทนการเก็บภาษีตามขนาดเครื่องยนต์ หรือ ซีซี ซึ่งส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป

กรมสรรพสามิต จะเริ่มเก็บภาษีอัตราใหม่กับรถมอเตอร์ไซค์ที่ผลิตออกจากโรงงานไทย หรือมีการสั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ และทำให้ภาษีเปลี่ยนแปลงจากเดิม สำหรับอัตราภาษีสรรพสามิตแบบใหม่จะทำให้ รถมอเตอร์ไซค์ขนาดไม่เกิน 150 ซีซีกรมสรรพสามิต เตรียมปรับภาษีรถจักรยานยนต์ใหม่ซึ่งเป็นรถส่วนใหญ่ที่คนไทยใช้ ร้อยละ 90 ของปริมาณรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศ  จะเสียภาษีเพิ่มคันละ 100 กว่าบาท เพราะจากเดิมเสียภาษีในอัตรา ร้อยละ 2.5 ขยับเสียภาษีเพิ่มเป็นที่ร้อยละ 3 ของราคาขายปลีกหรือราคานำเข้า

ดังนั้น จะมีผลกระทบต่อประชาชนเล็กน้อย หรืออาจไม่กระทบ เพราะผู้ผลิตอาจยอมรับภาระภาษีไว้เองเพื่อรักษาการแข่งขันในตลาดไว้ ส่วนรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เครื่องยนต์ขนาด 1,000 ซีซี หรือบิ๊กไบค์เป็นรถยนต์ราคาสูงที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมาก อาจได้รับผลกระทบและต้องเพิ่มภาษีอย่างชัดเจนในยานพาหนะบางคันหากราคาขายปลีกสูงกว่าล้านบาทและมีการปล่อยก๊าซมากอาจต้องจ่ายภาษีสรรพสามิตสูงสุด 100,000 บาทต่อคัน

นอกจากนี้ในปัจจุบันรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ในประเทศไทยได้รับความนิยมคิดเป็นร้อยละ 3 ของรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ กรมสรรพสามิตคาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงภาษีใหม่จะช่วยเพิ่มรายได้ 700 ล้านบาทต่อปี

สำหรับโครงสร้างภาษี รถมอเตอร์ไซค์ใหม่ แบ่งเป็น 5 ระดับ  คือ

  • การปล่อยก๊าซ CO2 ไม่เกิน 10 กรัมต่อกิโลเมตร คิดภาษี ร้อยละ 1
  • ปล่อยก๊าซ CO2 เกิน 10 กรัมต่อกิโลเมตร แต่ไม่เกิน 50 กรัมต่อกิโลเมตร คิดภาษี ร้อยละ 3
  • ปล่อยก๊าซ CO2 เกิน 50 กรัมต่อกิโลเมตรแต่ไม่เกิน 90 กรัมต่อกิโลเมตร คิดภาษี ร้อยละ 5
  • ปล่อยก๊าซ CO2  เกิน 90 กรัมต่อกิโลเมตรแต่ไม่เกิน 130กรัมต่อกิโลเมตร คิดภาษี ร้อยละ 9และ ปล่อยก๊าซ CO2 เกิน 130 กรัมต่อกิโลเมตรคิดภาษี ร้อยละ 18

เรียบเรียงโดย : 168Automotive.