ราคาน้ำมันวันนี้ อ้างอิงจาก ปั้มบางจาก (ประเทศไทย) ทั้งราคาน้ำมันด๊เซล์ และแก๊ซโซฮอล์ รวมถึงก๊าซ NGV อัพเดทล่าสุดวันนี้

  • ไฮดีเซล พรีเมี่ยม S, ไฮดีเซล S, ไฮดีเซล S B13, ไฮดีเซล B20 S
  • แก๊สโซฮอล์ E85 S, แก๊สโซฮอล์ E20 S
  • แก๊สโซฮออล์ 91 S, แก๊สโซฮออล์ 95 S

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันย้อนหลัง บางจาก และปตท.

ฝากรูปฟรี