ฮอนด้าผลิตเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19 มอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

กองทุน ฮอนด้า เคียนข้างไทย ร่วมมือกับฮอนด้ากรุ๊ปประเทศไทย ต้านภัย Covid-19 ผลิตเตียงแรงดันลบ และสนับสนุนเครื่องมือแพทย์มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท มอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศHONDA ต้านภัย COVID-19 ได้ผลิตเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฮอนด้า ขอเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมไทย ประกาศสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท เพื่อต่อสู้กับการแพร่กระจายของไวรัส Covid-19 ประสานงานกับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ได้ตั้งทีมเฉพาะกิจ เพื่อเปิดสายการผลิตที่โรงงานรถยนต์ฮอนด้า ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลิตเตียงแรงดันลบ จำนวนว 100 เครื่อง ซึ่งช่วยป้องกันการแพร่กระจายของ covid-19 และเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน ซึ่งทางกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยเตรียมส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ประกอบด้วยงบประมาณของกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ที่สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์รวมมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท ที่มาจากการมีส่วนร่วมจากการขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของฮอนด้า ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ฮอนด้าล้วนเป็นผู้มีส่วนร่วมในสังคม และยังเป็นภาพสะท้อนของความมุ่งมั่นของกองทุนที่พร้อมจะอยู่คียงข้างคนไทย และให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สังคมไทยผ่านวิกฤติของ Covid-19 และจะสร้างประโยชน์ให้กับคนไทยต่อไปนี่คือความตั้งใจของฮอนด้าในการสร้างคุณค่าในฐานะองค์กรที่สังคมไทยต้องการมีชีวิตอยู่ตลอดไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : honda

เรียบเรียงโดย : 168Automotive.